Betingelser:

I juli 2018 ble det nye reglementet for personvern, GDPR, innført. I den forbindelse ønsker vi å gi deg informasjon om GDPR og hvilke rettigheter du har.

Anda-Olsen AS ønsker å gi deg mest mulig relevant informasjon, slik at du er oppdatert på hva vi kan bidra med for din bedrift. Som en ledende bedrift innenfor strømsikring og batteriteknologi, vil du gjennom våre nyhetsbrev og annen kommunikasjon være oppdatert på det som skjer innenfor vårt felt.
Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om ledende produkter og løsninger fra Anda-Olsen AS, bør du samtykke i å motta informasjon fra oss gjennom e-poster, SMS eller i brevs form.

Ved å registrere deg får du blant annet:Informasjonen på denne siden blir lagret hos Anda-Olsen AS som er eier av informasjonen. Informasjonen deles ikke med utenforstående.

Formål med innsamlingen

Vi samler inn dine personopplysninger for at vi skal kunne levere deg informasjon, kampanjetilbud og nyheter, enten i form av e-post eller annen annonsering.

Hvilke opplysninger

For å kunne tilpasse hva vi sender deg på best mulig måte, samler vi inn din e-postadresse, fornavn, etternavn, firma, postnummer, poststed, mobilnummer og eventuelt telefonnummer og hvordan du ble registrert i våre databaser.

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Du har frivillig melder deg på et eller flere av våre e-postlister, og med det gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger for e-postlister. Dette samtykket har du til enhver tid mulighet til å trekke tilbake.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette deg visse former for behandling. Vi oppbevarer dine personopplysninger til du eventuelt trekker ditt samtykke for behandling av personopplysninger tilbake. Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

For mer informasjon om dine rettigheter for personvern i våre systemer, ta kontakt med personvern@anda-olsen.no eller 70 17 89 70.